Artiklerne i Hobby Bladet der vises her omtaler aktiviteter som KFK har deltaget i.

Hobby Bladet er venligst udlånt af Frank Mogensen