KFK Klubmesterskaber

 

KFK har i perioden 1994 til 2004 afholdt klubmesterskab
Årstal Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Pokal Bemærkning
2012
2004 Michael Dines Mangler at få indgraveret navn
2003 Flemming Mekanus (?)
2002 Flemming K. Madsen
2001 Ole Kastrup Flemming K. Madsen
2000 Ole Kastrup Eric Huber Kent Bendixen
1999 Eric Huber Kjeld Larsen Michael Dines
1998 Flemming K. Madsen (?) Eric Huber Kent Bendixen
1997 Kent Bendixen Henrik Abramsen Eric Huber
1996 Henrik Abramsen
1995 Flemming K. Madsen Kjeld Larsen Eric Huber
1994 Flemming K. Madsen
De to pokaler opbevares p.t. af Flemming K. Madsen og Eric Huber.         Har du oplysninger til resultatlisten, kontakt Jens Grønlund.
Her er de regler der blev brugt ved KFKs Klubmesterskaber i perioden 1994 til 2004
Pokal Der uddeles pokal til placering nr.1. og nr. 2.
Rul & loop Modellen  startes. Herefter laves 2 rul og 2 loop i valgfri rækkefølge. Hvis modellen  ikke kan lave loop laves i stedet 4 rul. Hvis modellen ikke kan lave rul laves  i stedet 4 loop. Herefter laves en mållanding i landingscirklen.

Hurtigste  deltager får 50 point + landingspoint.             Øvrige deltagere får 50 point minus 2  gange det antal sekunder man er langsommere end vinderen + landingspoint.

Svævning Modellen startes. Der  stiges til max. højde. 20 sek. efter take-off sættes motoren i tomgang,  hvorefter der svæves så længe som muligt. Herefter landing i landingscirklen. 

Deltageren med det længste svæv målt i sekunder  får 50 point + landingspoint.             Øvrige deltagere får 50 point minus  0,5 point for hvert sekund man svæver kortere end vinderen + landingspoint.

Flamingorace Flamingostavene på ca. 1,2  meter opstilles på række med ca. 2 meters afstand mellem hver. Modellen startes  og det gælder om at knække flamingostavene så mange gange som muligt indenfor  90 sekunder. Der må laves indflyvning fra begge retninger. Piloten skal stå i  pilotfeltet. Hvis modellen rører jorden under indflyvning til klip annuleres  klippet og der bliver ikke sat en ny stav op. Hvis motoren går i stå må den  genstartes indenfor de 90 sek.

Første klip af en stav giver 20 point. Andet  klip af samme stav giver 30 point, tredje klip af samme stav giver 40 point  o.s.v.

Tidsflyvning Modellen startes og flyves  efter eget valg. Efter 90 sek. landes i landingscirklen. Der må ikke anvendes  stopur el. lign.

Der gives  50 point  hvis man lander efter 90 sek.             Der fradrages 1 point for hvert sekund man lander  før eller efter de 90 sekunder. Hertil lægges landingspoint.

Hangarlanding ”Jernbanens” ene spor vil  illudere hangarskibets landingsbane. Der vil før banens start og efter banens  ophør være opstillet fangliner, der forhindrer modellen i at køre i havet. Det  gælder derfor om at lande på dækket og ikke køre ud over rælingen. Modellen må  altså ikke bevæge sig uden for jernbanens markering, og skal blive stående på  ”hangardækket” efter landingen.

Landingen på dækket bliver  belønnet med 50 point. Der må kun foretages én landing pr. deltager.

Mållanding Der landes i en målcirkel med 4 ringe, hvis  radius er 0,75m, 1,75m, 2,75m og 3,75m. Piloten skal stå i et af pilotfelterne.  Efter landingen skal modellen umiddelbart være i stand til at flyve igen evt.  efter start af motoren (propellen må altså ikke være knækket). Landing regnes  for første gang modellen rører jorden.

Landing i inderste cirkel giver 50  point, landing i anden cirkel giver 40 point, i tredje cirkel gives 30 point og  i fjerde cirkel gives 20 point.             Landing udenfor fjerde cirkel, men indenfor  banens begrænsning giver 10 point.             Hvis modellen rører to felter samtidig ved  landing regnes med den cirkel, der giver det højeste pointtal.

Tidtagning Tiden startes i de øjeblik modellen forlader  jorden og stoppes igen når modellen rører jorden første gang.