Bestyrelsen – Kontingent – Kontrollanter – Arbejdsopgaver – Nyt fra Kassereren

Bestyrelsen

Bestyrelsespost Navn Valgt På valg e-mail
Formand Allan Plambeck 2024 for en periode af 2-år 2026 formand@htm-rc.dk
Næstformand Søren Hyldekvist 2024 for en periode af 2-år 2026
Sekretær Poul Munch Andersen 2023 for en periode af 2-år 2025
Kasserer Benny Plambeck 2023 for en periode af 2-år 2025 kasserer@htm-rc.dk
Bestyrelsesmedlem Søren Cornelius Larsen 2023 for en periode af 2-år 2025
Suppleant Jørgen Hvass 2024 for en periode af 2-år 2026
Suppleant Michael Watts 2023 for en periode af 2-år 2025
 
Revisor Flemming Winther 2024 for en periode af 1-år 2025
 
Kontingent
Aktive medlemmer kr. 1.100,-
Juniorer kr. 550,-
Passive kr. 200,-
Støttemedlemmer kr. 200,-
Indskud i HTM kr. 700,-
Kontingentet skal betales inden 1. Januar, se flere oplysninger om HTMs konto m.m. under “Nyt fra kassereren” her på siden.

Kontrollanter med certifikat

Certifikat Navn Bemærkning

A-certifikat

Jørgen Bjørn
Preben Jacobsen

Stormodel

Benny Plambeck
Poul Munch Andersen

Stormodel – Svæver Poul Munch Andersen

H-certifikat

Stormodel helikopter

 

Øvrige arbejdsopgaver
Ansvarsområde Navn Bemærkning
Sikkerhedsrepræsentant Benny Plambeck
Græsslåning Niels Jørgen Axelsen
Kurt Turbo Larsen
HTM-nøgler Benny Plambeck Koordinatorer af adgang til bom på pladsen, depositum kr. 100,-
Du skal for at købe nøglen, kontakte en af de to koordinatorer på pladsen, hvor betaling og udlevering foregår.
Webmaster Jean Sørensen webmaster@htm-rc.dk
HTM Vedtægter
Vedtægter Revideret: 13. april 2023 HTM Vedtægter 2023
Nyt fra Kassereren
Vores Bank forbindelse er nu Jyske Bank i Tåstrup.
Banken har registrerings nummer: 5021 og konto nummeret er: 1447771
Har du netbank, så læg nummeret ind nu så har du det fremover, – og til betaling af HTM-kontigent. I informationsfeltet skal du kun skrive dit navn, ellers giver det dobbelt arbejde for kassereren Alle ind- og udbetalinger vil foregå via banken.
Dvs lægger du penge ud for klubben, så har du følgende tre muligheder for at få pengene igen:

  1. Afleverer bilaget sammen med dit bank og konto nummer personligt til kasseren.
  2. Send bilaget sammen med dit bank og konto nummer med postdanmark til kasseren.
  3. Scan bilaget sammen med dit bank og konto nummer og send det i en mail til kasseren.

Overførsel af beløbet vil findested i slutningen af hver måned.

Med venlig hilsen
Kasseren

Børneattest
Hvem er omfattet?

Der skal indhentes børneattester på:
  • Trænere, instruktører, holdledere og assistenter/vikarer for disse, som er 14 år og derover, og som står over for at skulle ansættes i idrætsforeningen, og som er tiltænkt en fast funktion, hvor han/hun skal have direkte kontakt med børn under 15 år. Det spiller ingen rolle, om vedkommende får løn, eller om arbejdet foregår på frivillig basis.
  • Trænere, instruktører, holdledere og assistenter/vikarer for disse, som er 14 år og derover, og som ved ansættelsen ikke var tiltænkt et længerevarende arbejde med børn under 15 år, men som i tre måneder eller mere har arbejdet med børn under 15 år. Disse personer er altså ikke tjekket ved nyansættelsen, men skal tjekkes, når de har arbejdet med børn i tre måneder.
  • Har en person, der er underlagt reglerne om børneattester, været væk fra klubben i eksempelvis et år, opfattes det som en genansættelse, og foreningen skal på ny indhente en børneattest. Opstår der tvivl, så tjek hellere en gang for meget end en gang for lidt.
Der skal ikke indhentes børneattester på:
  • Forældre og andre hjælpere, som kører børn under 15 år til kampe
  • Forældre og andre hjælpere, som kortvarigt hjælper til på en lejr eller ved et stævne
  • Foreningens formand og bestyrelse – med mindre de samtidig er trænere, instruktører eller holdledere for børn i foreningen
  • Trænere, instruktører og holdledere, som kun har med voksne at gøre.

Træneren/instruktøren/holdlederen, som er tjekket ved sin ansættelse, skal ikke tjekkes igen, hvis han/hun får andre opgaver i foreningen som fx et nyt hold efter en sæson.

Hent som PDF