Desværre kan vi ikke i øjeblikket levere klubtrøjer eller andet tøj, med HTM logo og navn.NyKFKtroje

Vores leverandør er stoppet og der er ikke fundet en ny pt.

 

 

Du finder kontonummeret under “Nyt fra kassereren” på denne side: Bestyrelsen