Medlemskab af HTM

Ønsker du, at være medlem af HTM, skal du før du sender en Email til HTM, være medlem af Modelflyvning Danmark.

I din Email til HTM (se adressen i den venstre menuen nederst), skal du huske at oplyse hvorfor du ønsker, at være medlem af HTM. (se HTMs informationsfolder)

Derefter får du tilsendt et ansøgningsskema, som du udfylder og sender retur (modtageren står på ansøgningen).

Bestyrelsen gennemgår din ansøgning, og bliver du godkendt, kan der ske en af to ting:

A) Du modtager et velkomstbrev med bl. andet oplysninger om kontingent og indskud. Beløbet skal være indbetalt inden en måned, fra du modtager velkomstbrevet, ellers bortfalder din ansøgning.

B) Du modtager et brev om, at du er kommet på HTMs venteliste (HTM har et loft for antal af medlemmer, se HTMs vedtægter under menuen “Bestyrelsen”).